• Înmatricularea gratuită la studii de zi a deţinătorilor diplomelor cu note de „9” şi mai mare.
Studii gratuite pentru elevii care susţin sesiunea pe note de „10”.
• Acordarea reducerii de 5% angajaţilor cooperației de consum (inclusiv copiii acestora).
• Loc de cazare în cămin pentru toţi solicitanţii.
• Posibilitatea de plasare a absolvenţilor în câmpul muncii în cadrul entităţilor cooperatiste şi altor agenţi economici.
• Pregătirea militară şi obţinerea livretului militar.

ceaa.uccm.md