• Înmatricularea gratuită la studii de zi a deţinătorilor diplomelor cu note de „9” şi mai mare.
Studii gratuite pentru elevii care susţin sesiunea pe note de „10”.
• Acordarea reducerii de 5% angajaţilor cooperației de consum (inclusiv copiii acestora).
• Loc de cazare în cămin pentru toţi solicitanţii.
• Posibilitatea de plasare a absolvenţilor în câmpul muncii în cadrul entităţilor cooperatiste şi altor agenţi economici.
• Pregătirea militară şi obţinerea livretului militar.

Infrastructura academică CEAA

Infrastructura academică a CEAA este adecvată realizării misiunii instituţiei, fiind constituită din: săli de curs; aulă (amfiteatru) cu 350 de locuri (utilizată pentru formaţiuni mari de studiu); săli cu calculatoare; laboratoare specializate pentru lucrări de laborator; biblioteca ştiinţifică; complex sportiv.

Sălile de studii sunt dotate cu mijloace tehnice de instruire, table interactive, proiectoare, table multiopţionale, mobilier şi alte utilaje necesare pentru activitatea didactică.

Toate laboratoarele sunt dotate cu echipament modern, necesar pentru realizarea lecţiilor de laborator, calculatoare portabile, ecrane, mobilier necesar.

În laboratoarele de tehnologii informaţionale există calculatoare moderne pentru fiecare, conectate la reţeaua internă şi la reţeaua globală Internet.

Infrastructura socială CEAA

CEAA dispune de două cămine proprii cu circa 600 locuri de cazare, unul dintre cămine este de tip-secţii. Căminele sunt încălzite centralizat, sunt asigurate cu apă potabilă şi apă caldă, sunt conectate la Internet şi reţea Wi-fi.

Toţi elevii vor beneficia gratis de primul ajutor medical oferit de Serviciul medical, iar locatarii căminelor beneficiază suplimentar de consultaţii medicale şi de asistenţă medicală a specialiştilor Centrul medicilor de Familie (CMF) nr.3 din mun. Chişinău.

În blocul de studii nr. 2 este amplasată cantina, care oferă posibilităţi de alimentaţie cu bucate calde, băuturi răcoritoare şi alte preparate la preţurile rezonabile.

Elevii CEAA vor beneficia de serviciile Casei de cultură, care va organiza pentru elevi şi cu aportul elevilor diverse activităţi extracurriculare.

În cadrul Complexului sportiv elevii vor avea la dispoziţie 3 săli sportive şi 2 terenuri de tip deschis, 2 vestiare şi blocuri sanitare. În cadrul Complexului sportiv activează secţii sportive pentru dezvoltarea fizică a elevilor şi a performanţilor sportive. Complexul sportiv este asigurat cu utilaj sportiv pentru antrenamente şi competiţii la 11 probe sportive: baschet, volei, tenis de masă, badminton, atletism, turism, aerobică, handbal, fotbal, gimnastică atletică, joc de dame şi şah.

Orarul activităţii comisiei de admitere este zilnic între orele 8.30 -17.00, Biroul 113/I, din bl Gagarin, 8.

Admiterea-2021

 

 

Înscriere online

2021 FB       2021 MK
     
2021 MK   2021 PAA
     
 

  

REGLE                 

 

 

          

 

 

        

ceaa.uccm.md