ADMITEREA-2023

 

REZULTATELE ADMITERII

TURUL I

TURUL II

CEAA  Admiterea 2023

 

DECIZIA Consiliului de conducere al Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare nr. 59 din 7 iulie 2023 cu privire la rezultatele evaluării externe a calităţii programului de formare profesională, nivelul 4 ISCED, 42110 Jurisprudenţă

DECIZIA Consiliului de conducere al Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare nr. 58 din 7 iulie 2023 cu privire la rezultatele evaluării externe a calităţii programului de formare profesională, nivelul 4 ISCED, 41120 Impozite şi percepere fiscală

DECIZIA Consiliului de conducere al Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare nr. 57 din 7 iulie 2023 cu privire la rezultatele evaluării externe a calităţii programului de formare profesională, nivelul 4 ISCED, 41220 Finanţe şi bănci

 

Mesajul Directorului CEAA

 

 POZA DANDARA

 

Dragi elevi, profesori și părinți!!!


Ați accesat pagina web a Centrului de Excelență în Administrarea Afacerilor (CEAA) – salutăm intenția Dumneavoastră să Vă avem alături.

Informațiile pe care le veți găsi pe pagina noastră, cu certitudine, vor întregi viziunea asupra instituției și serviciilor pe care le oferim.
În calitate de reprezentant al comunității academice din CEAA, al elevilor şi cadrelor didactice, încerc să vă conduc, virtual, pentru a pune în valoare ceea ce reprezintă instituția noastră, ce am realizat și ce ne-am propus pentru viitor, în special pentru tineretul studios, care aspiră la un învățământ profesional de calitate, la perceperea şi dezvoltarea unor valori general-umane şi naționale, care vor asigura formarea tinerilor generații capabile să contribuie la prosperarea Republicii Moldova.

Misiunea CEAA este dezvoltarea, eficientizarea, sporirea calității şi relevanței învățământului profesional tehnic, orientat spre cerințele economiei naționale la nivel local, regional, național şi sectorial pentru asigurarea sinergiei dintre sistemul educațional şi sectorul real al economiei.

Valorile care definesc activitatea și obiectivele CEAA sunt: calitatea, accesibilitatea, relevanța, echitatea, legalitatea, transparența, principialitatea şi respectul față de lege și beneficiarii serviciilor academice. Pentru realizarea misiunii sale,

CEAA are următoarele sarcini: promovarea calității rezultatelor academice; oferirea educației accesibile și de calitate; oferirea unei formări profesionale corelate cu cerințele pieței muncii; asigurarea incluziunii, respectării și egalității de șanse pentru toți elevii.

Dragi elevi, mă adresez în primul rând vouă, nu există construcție mai importantă a omului decât aceea a propriei personalități. Este incontestabil că învățământul constituie factorul primordial în dezvoltarea societății, o formă importantă de prosperare a unei națiuni, proces care stimulează dezvoltarea abilităților şi competențelor, care contribuie plenar la formarea personalităților creative şi prospere.

Suntem conștienți că o instituție modernă îşi poate realiza din plin misiunea doar radiindu-se la realizările sistemelor educaționale avansate, astfel că orientarea spre performanță este un credo al Centrului. Această convingere se bazează pe întreg potențialul instituției: colectiv didactic de o înaltă ținută profesională, baza material-didactică suficientă, contingent de elevi cu aspirații de performanta, diverși parteneri de colaborare din țară şi de peste hotare.
Integrarea europeană presupune noi orientări şi realizări în procesul de instruire şi cel al managementului educațional. Cu certitudine, în colectivul nostru s-a format o comunitate academică și echipă managerială profesionistă, cu convingeri deschise spre renovări şi temerari în acțiuni corespunzătoare exigentelor timpului.

Angajamentele și idealul nostru educativ fac referire la formarea viitoarelor generații într-un mediu optim și favorabil învățării, punând accentul pe însușirea valorilor promovate prin filosofia educațională a Centrului. De asemenea, ne propunem, prin implementarea planurilor de dezvoltare strategică, crearea unei relații solide între toți „actorii” implicați în activitățile curriculare sau extracurriculare, pentru a le oferi elevilor oportunități diverse de formare și dezvoltare a întregului set de competențe necesare unui tânăr bine pregătit profesional și social.                                                                                                               

Cu mult drag, Liliana DANDARA,Director al CEAA, conf. univ., dr.

ceaa.uccm.md