1 septembrie (1)

Orar

Centrul de Excelenţă în Administrarea Afacerilor face parte din cadrul sistemului de învăţământ profesional tehnic, cu potenţial sporit în domeniile administrării afacerilor şi sferele aferente, cu atribuţii atât în domeniul prestării serviciilor educaţionale combinate pe nivelurile 3, 4 şi 5 al ISCED, cât şi al dezvoltării capacităţilor sectorului de învăţământ profesional tehnic, în vederea racordării acestuia la cerinţele pieţei şi la procesele de aplicare a inovaţiilor didactice şi tehnologice.

Misiunea CEAA rezidă în dezvoltarea, eficientizarea, sporirea calităţii şi relevanţei învăţământului profesional tehnic, orientat spre cerinţele economiei naţionale la nivel local, regional, naţional şi sectorial pentru asigurarea sinergiei dintre sistemul educaţional şi sectorul real al economiei.

Formarea competenţelor generale şi specifice ale profesionistului din domeniul administrarea afacerilor reprezintă o preocupare majoră a CEAA.

Programele oferite de CEAA răspund funcţiei formative, instructive a învăţământului profesional tehnic, pornind de la condiţiile date de un mediu extern în permanentă schimbare: exigenţe crescute pentru creşterea nivelului calitativ al formării profesionale, ca urmare a integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană, standarde ridicate în formarea profesională naţională, procesul concurenţial între instituţiile de învăţământ de formare profesională din ţară, creşterea în ritm alert a cunoştinţelor şi noutăţilor tehnice aplicate în domeniul economic, al managementului şi administrării afacerilor.

Cultivarea spiritului întreprinzător, a iniţiativei şi creativităţii, cunoaşterea mărfurilor şi serviciilor ca obiect al afacerilor, evaluarea calităţii acestora, formarea deprinderilor eficiente de comunicare sunt doar câteva dintre competentele şi abilităţile dezvoltate elevilor. Un plan de învăţământ modern, conţinând discipline actuale şi deosebit de atractive prin structura şi conţinutul lor preponderent aplicativ şi şansa de obţinere a competenţelor sunt realităţi ce explică necesitatea înscrierii candidaţilor la programele de studii oferite de CEAA.

Oferta CEAA

Infrastructura academică CEAA

Infrastructura academică a CEAA este adecvată realizării misiunii instituţiei, fiind constituită din: săli de curs; aulă (amfiteatru) cu 350 de locuri (utilizată pentru formaţiuni mari de studiu); săli cu calculatoare; laboratoare specializate pentru lucrări de laborator; biblioteca ştiinţifică; complex sportiv.

Sălile de studii sunt dotate cu mijloace tehnice de instruire, table interactive, proiectoare, table multiopţionale, mobilier şi alte utilaje necesare pentru activitatea didactică.

Pentru desfăşurarea lecţiilor practice se vor utiliza laboratoarele specializate:

 •  Laboratorul de tehnologii şi utilaj comercial,
 • Magazinul didactic,
 • Laboratorul de resurse informaţionale în turism şi servicii hoteliere,
 • Laboratoarele de merceologie şi expertiză a produselor alimentare și nealimentare,
 • Laboratorul de studiere a mărfurilor,
 • Laboratoarele de Chimie şi Microbiologie,
 • Laboratoarele de tehnologii informaţionale,
 • Laboratorul Tehnologia produselor alimentaţiei publice,
 • Laboratorul de studiere a limbilor străine,
 • Centrul de consultanţă juridică,
 • Centrul de studii şi resurse cooperatiste etc. 

Toate laboratoarele sunt dotate cu echipament modern, necesar pentru realizarea lecţiilor de laborator, calculatoare portabile, ecrane, mobilier necesar.

În laboratoarele de tehnologii informaţionale există calculatoare moderne pentru fiecare, conectate la reţeaua internă şi la reţeaua globală Internet.

Infrastructura socială CEAA

CEAA dispune de două cămine proprii cu circa 600 locuri de cazare, unul dintre cămine este de tip-secţii. Căminele sunt încălzite centralizat, sunt asigurate cu apă potabilă şi apă caldă, sunt conectate la Internet şi reţea Wi-fi.

Toţi elevii vor beneficia gratis de primul ajutor medical oferit de Serviciul medical, iar locatarii căminelor beneficiază suplimentar de consultaţii medicale şi de asistenţă medicală a specialiştilor Centrul medicilor de Familie (CMF) nr.3 din mun. Chişinău.

În blocul de studii nr. 2 este amplasată cantina, care oferă posibilităţi de alimentaţie cu bucate calde, băuturi răcoritoare şi alte preparate la preţurile rezonabile.

Elevii CEAA vor beneficia de serviciile Casei de cultură, care va organiza pentru elevi şi cu aportul elevilor diverse activităţi extracurriculare.

În cadrul Complexului sportiv elevii vor avea la dispoziţie 3 săli sportive şi 2 terenuri de tip deschis, 2 vestiare şi blocuri sanitare. În cadrul Complexului sportiv activează secţii sportive pentru dezvoltarea fizică a elevilor şi a performanţilor sportive. Complexul sportiv este asigurat cu utilaj sportiv pentru antrenamente şi competiţii la 11 probe sportive: baschet, volei, tenis de masă, badminton, atletism, turism, aerobică, handbal, fotbal, gimnastică atletică, joc de dame şi şah.

ceaa.uccm.md